มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางมามอบเงินพระราชทานฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก

                แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมต้อนรับและปฏิบัติภารกิจ กับนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายขวัญแก้ว  วัชโรทัย) และคณะในการเดินทางมามอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชสวนครัว เลี้ยงสัตว์ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ต่อเนื่อง ให้แก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2553

 
มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 


 

มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะหืต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนฯ มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ฯ แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

--------------------------------------