แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

             นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม