แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดพิษณุโลก

              นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมเพื่อประเมินผลกิจกรรม "ถนนเด็กเดิน" จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 741 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมฯ

           นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก  ได้จัด ถนนเด็กเดินเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ผ่านรูปแบกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”  ในการจัดถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 15 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ มิถุนายน 2553 เวลา 15.00-21.00 น.  ณ บริเวณริมแม่น้ำน่าน หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์)  กำหนดหัวข้อ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตโลกร้อนภายในงานจะมีการรวมพลคนรุ่นใหม่ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลก จนถึงบริเวณงาน  พร้อมมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และด้านการเรียนการสอนพิเศษ ฟรี เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และภาษาจีน  การสอนและสาธิตการทำอาหารไทย อาหารญี่ปุ่น โดยผู้เชี่ยวชาญ และรับชมการแสดงบนเวที พบกับวงสตริงและศิลปินอาสามากมาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า จากการจัดงานถนนเด็กเดิน ทั้ง 14 ครั้งที่ผ่านมา มีเสียงตอบรับจากเด็กและเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างดียิ่ง  จังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองทุกท่าน พาลูกจูงหลานมาร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งทางด้านกีฬา การศึกษา ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและด้านบันเทิงต่างๆที่มีอยู่ในงาน  และเป็นการใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างมีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคนและครอบครัวด้วย ภายในงานยังมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรี พร้อมเครื่องเล่นสำหรับเด็ก เช่น บ้านบอล ม้าหมุน และรับของรางวัลฟรีตลอดงาน