จังหวัดพิษณุโลก รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประจำปี 2553


 
         นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการประกวดจังหวัดและชมรม To Be Number One ประจำปี 2553 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวัชรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ