สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะตรวจเยี่ยมชุดที่ 3 นำโดยนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจติดตามการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ดังนี้

           1. เวลา 08.00 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดที่ 1 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง อำเภอวังทอง        

           2. เวลา 08.40 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดที่ 2 หน้า สภ.แก่งโสภา อำเภอวังทอง

           3. เวลา 09.35 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดที่ 3 บริเวณสามแยกจุดตรวจบ้านแยง อำเภอนครไทย 

           4. เวลา 10.20 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดที่ 4 บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย

           5. เวลา 10.50 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดที่ 5 บริเวณบ้านศรีสงคราม (ป้อมตำรวจสามแยกน้ำตกชาติตระการ) อำเภอชาติตระการ 

           6. เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยม ณ จุดที่ 6 บริเวณหน้าสถานธรรมมูลนิธิวุสิทธิธรรม ตำบลป่าดง อำเภอชาติตระการ 

                                        ผลการตรวจทั้ง 6 จุด พบว่าเหตุการณ์ปกติ