สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการคลินิกช่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

     เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน เวลา 15.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกช่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ จุดบริการแยกมะขามสูง หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว