สรจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพบประชาชน 

        นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพบประชาชน ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3 ในพื้นที่อำเภอวังทอง  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ วัดวังทองวราราม ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกโดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมออกหน่วยบริการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้แก่ การรับสมัครงาน/ตำแหน่งงานว่าง สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ให้คำปรึกษาแนะนำกฎหมายด้านแรงงาน/ประกันสังคม เผยแพร่เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น