สรจ.พิษณุโลก พิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

      เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เมษายน เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีในวันและเวลา ดังกล่าว