แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน พฤษภาคม 2553

              นายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน พฤษภาคม 2553 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมวังแก้ว อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดร่วมการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครั้งนี้ด้วย