พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ พ.ศ.2553

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ งบประมาณ ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2/2553 ณ ห้องประชุม สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก