จังหวัดพิษณุโลก ทำพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"

นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.30 น. ณ บ้านวังสะตือ หมู่ที่ 4 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมพิธี