งานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2553 จังหวัดพิษณุโลก

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2553 เมื่อวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2553 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก (ภาคเช้า) และเป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบรมราชภิเษกปีที่ 60 "ความสุขของพ่อ ความสุขของลูก) ณ เวทีอเนกประงค์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี