แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าพบปะผู้ฝึกอบรมและตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้วยมือ (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ)

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าพบปะผู้ฝึกอบรมและตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้วยมือ (ผู้พิการ ผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก