จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 4 ปี 2559 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)

ไฟล์แนบ: