ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย เพื่อรองรับผู้ว่างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

 วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย เพื่อรองรับผู้ว่างงาน และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยสรุปผล การจัดกิจกรรม ดังนี้

  - ตำแหน่งงานว่าง 40 ตำแหน่ง/350 อัตรา

  - นายจ้างมาเอง 11 บริษัท

  - สำนักงานรับแทน 7 บริษัท

  - ผู้สมัครงาน ฯ 115 คน 

  - บรรจุงานทันที 19 คน