ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาให้บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 1

        ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก จัดกิจกรรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาให้บริการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ  รุ่นที่ 1 ในวันที่  20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก