สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 19.30 น. นายชีพ จุฬาคำ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้สำนักแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน