สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

        เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559  แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน