สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสร้างสื่อด้วย Infographic"

        เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09:00 น. นางถวิล เพิ่มเพียรสิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การสร้างสื่อด้วย Infographic" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ICT ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายอิสระพงษ์ เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว