สรจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( 7 วัน) และพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 19.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( 7 วัน) และพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมีนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีสวดมนต์เย็นดังกล่าว