ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญร่วมกิจกรรม Open House "พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และ SME 4.0"

         วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 - 17.00 น. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิญร่วมกิจกรรม Open House "พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

AttachmentSize
001.jpg1.4 MB