หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (คนใหม่)

        เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก นำโดยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด และรักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศรีโรจน์  นิมมานพัชรินทร์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (คนใหม่)  ณ ห้องทำงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก