หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แสดงความยินดีกับท่านปลัดจังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก นำโดยประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ผู้แทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก และรักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายพงษ์พัฒน์  วงศ์ตระกูล ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องทำงานปลัดจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก