หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

          เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก นำโดยประกันสังคมจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด และรักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (คนใหม่) ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก