สรจ.พิษณุโลก ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2559

          วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน