สรจ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดอุดรธานี

           เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 15.30 น. คณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายไพฑูรย์ มีมงคล แรงงานจังหวัดอุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มผู้พิการควายยิ้ม) บ้านปากโทก ตำบลปากโทก อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว