ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมอาชีพอิสระระยะสั้นหลักสูตร "การจัดดอกไม้"

     วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมอาชีพอิสระระยะสั้น ให้แก่ประชาชนผู้สนใจที่จะไประกอบอาชีพเสริมหลักสูตร "การจัดดอกไม้" โดยมีนางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรมอาชีพอิสระระยะสั้น มีผุู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้โลตัสเอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก