สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559

      เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องปฏิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัด  โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม