สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ”

        เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ “7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง”ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก (ซึ่งการออกเสียงประชามติ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น.)