จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการจัดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 2559

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการจัดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ    สร้างรายได้ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 2559

**************************

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย 2559 ณ สถาบันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก และสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก บูรณาการจัดงานมหกรรมฯ ดังกล่าว ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สถานศึกษาในจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบกิจการ กลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้บริการของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตประกอบอาชีพอิสระของแรงงานนอกระบบ การฝึกอาชีพสาขาต่างๆ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดนัดพบแรงงานและแนะแนวอาชีพ การให้บริการผู้ประกันตน การให้บริการตรวจสุขภาพ นิทรรศการความปลอดภัยในการทำงาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การแสดงสินค้ากลุ่ม OTOP การตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงบนเวทีต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย