สรจ.พิษณุโลก ประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559

     วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น นางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง โดยมี อาสาสมัครแรงงาน ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอบางระกำ และอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน โดยมีพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมดังกล่าว