สรจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3-6 ชั่วโมง หลักสูตร "การทำขนมลูกชุบ" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานเบ็ดเสร็จ

    ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น 3-6 ชั่วโมง หลักสูตร "การทำขนมลูกชุบ" ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานเบ็ดเสร็จ (กิจกรรมฝึกอาชีพ) ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 น. โดยนางวิมลศรี ปัทมินทร์ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกฤษทิพย์ ชนิดไทย ปลัดอำเภออาวุโส  ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกและผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ท่าทองพิษณุโลก