ขอเชิญร่วมงาน "กระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดพิษณุโลก"