ย้ายแล้ว!!!ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก

 

 

ตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดให้บริการด้านแรงงาน  ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก (บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นมานั้น  และจังหวัดพิษณุโลกได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก  ย้ายศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานฯ ไปร่วมกับศูนย์บริการร่วมจังหวัดพิษณุโลก ณ บริเวณ ชั้น 1 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส ท่าทอง)    พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป