ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสเปิดศูนย์ฯ แห่งใหม่

    ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความยินดีกับศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี ในโอกาสเปิดศูนย์ฯ แห่งใหม่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556